Reiselivskonferansen 2014

Reiselivskonferansen "Først mot fremtiden" ble arrangert 26. og 27. mai 2014 på Geilo.

Som det første fylket i Norge, utarbeidet Buskerud i 2009 en regional delplan for reiselivet. Denne planen sier hva reiselivsaktørene og det offentlige har behov for å samarbeide om. På konferansen fikk du bl.a. høre om destinasjoner og bedrifter som gjennomfører tiltak som har stor betydning for utviklingen av bedriften, ikke minst økonomisk. Et eksempel er arbeidet med å bidra til miljøsertifisering av tilbydere av kommersielle reiselivsprodukter og destinasjoner, et annet er «VRI Hemsedalsløftet».

Se programmet for konferansen
Informasjon om foredragsholderne

 

Presentasjoner fra konferansen


Publisert 12. mars 2014, oppdatert 3. november 2015.