Søk om tilskudd

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig tilskudd til prosjekter og enkelttiltak av fylkesomfattende eller regional betydning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tiltakene skal være i samsvar med regional planstrategi og statlige føringer, og organiseres gjennom en rekke ulike støtteordninger.

Alle søknader om støtte fra Buskerud fylkeskommune skal sendes gjennom den nasjonale søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke.

Søknader som krever politisk behandling må være mottatt senest innen en måned før de respektive møtene i Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring. Møtekalenderen finner du her.

 

Aktuelle støtteordninger i Regionalforvaltning.no

Tilskudd til hurtigladestasjoner i Buskerud 2016
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 20.06.2016 Frist: 01.09.2016 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 04.01.2017 Frist: 05.02.2017

Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
Publisert: 02.09.2015 Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS

Midler til stedsutvikling
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 23.03.2015 Frist: Fortløpende

Regionale utviklingsmidler - Drammensregionen D5
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 06.04.2014 Frist: 31.12.2016

Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
Kongsbergregionen
Publisert: 29.10.2013 Frist: Fortløpende

Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 04.03.2013 Frist: 31.12.2016

Midler til FoU og Innovasjon
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 17.01.2013 Frist: Fortløpende

Regionale utviklingsmidler i Kongsbergregionen
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 17.01.2013 Frist: 31.12.2016

Regionale utviklingsmidler i Hallingdal
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 17.01.2013 Frist: Fortløpende

Regionale utviklingsmidler i Ringeriksregionen
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 17.01.2013 Frist: 31.12.2016

Oppfølging næringsplan
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 17.01.2013 Frist: Fortløpende 

Midler til reiseliv
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 20.12.2012 Frist: Fortløpende

Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Publisert: 01.12.2012 Frist: 31.12.2016 


Publisert 1. juni 2016, oppdatert 9. januar 2017.