Søk om tilskudd

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig tilskudd til prosjekter og enkelttiltak av fylkesomfattende eller regional betydning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Tiltakene skal være i samsvar med regional planstrategi og statlige føringer, og organiseres gjennom en rekke ulike støtteordninger.

Alle søknader om støtte fra Buskerud fylkeskommune skal sendes gjennom den nasjonale søknadsportalen regionalforvaltning.no. Hver søker (organisasjon) må ha en aktiv profil for å kunne søke.

Søknader som krever politisk behandling må være mottatt senest innen en måned før de respektive møtene i Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring. Møtekalenderen finner du her.

 

Se aktuelle støtteordninger i Regionalforvaltning.no

 


Publisert 1. juni 2016, oppdatert 27. februar 2017.