Høring av planprogram Regional plan for Ringeriksregionen

Høringsfrist 1. juli 2019.

Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020 er retningsgivende for all regional planlegging i fylket i gjeldende periode.

Gjennom planstrategien prioriteres innsatsområder for regional planlegging.

Den regionale planstrategien fastslår at det skal utarbeides en Regional plan for Ringeriksregionen.

Planprogram - høringsutgave


Publisert 20. mai 2019, oppdatert 20. mai 2019.