Planprogram vedtatt

Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget sitt møte 13. mars 2019.

Høring av planprogrammet for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- /Oslofjorden ble gjennomført med høringsfrist 4. februar 2019. Det kom inn 44 uttalelser.

Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 18. februar. Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget i sitt møte 13. mars 2019.

Følg lenker til aktuelle saksdokumenter nedenfor

 

Planarbeidet videreføres i tråd med planprogrammets føringer


Publisert 15. mai 2019, oppdatert 15. mai 2019.