Oversikten over hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene i Buskerud i inneværende handlingsprogramperiode ser du her.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Den grønne fargen indikerer at prosjektet er ferdigstilt, mens den røde fargen viser en oversikt over pågående prosjekter.

Åpne kartet i stort format


Publisert 23. august 2013, oppdatert 26. april 2019.