Skoleskyss

Barn og ungdom som bor langt unna skolen eller har spesielle behov kan få innvilget skoleskyss.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det er Brakar som har ansvaret for å tilrettelegge skoleskyss for elever som etter lov og regelverk har rett til skyss, mens skolen eller kommunen har ansvaret for å melde inn de elevene det gjelder.

Veiledende retningslinjer for skyss til grunnskolen og videregående skoler er vedtatt av fylkesrådmann i Buskerud.

Henvendelser angående skoleskyss rettes til skole...@brakar.no eller på telefon: 32 82 66 66 menyvalg «skoleskyss» mandag – fredag kl. 10:00 – 14:00.

 

Mer Informasjon om skoleskyss finner du på brakar.no


Publisert 30. april 2012, oppdatert 7. mars 2018.