Satsing på sykkelvegnett

Fylkeskommunen ønsker å inspirere kommunene til å sette arbeidet med sykkel på dagsordenen, og vil bidra med inntil 200 000 kroner i støtte til kommuner for å definere et sykkelvegnett i større tettsteder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Et definert sykkelvegnett setter arbeidet med sykkel på dagsordenen og er det første steget til et sammenhengende sykkelvegnett – ett av de viktigste elementene for å fremme sykkel som transportmiddel.

Et definert sykkelvegnett vil kunne gi kommunen et verktøy for å prioritere strekninger og gi en oversikt over aktuelle tiltak. Fylkeskommunen vil bidra med inntil kroner 200 000 i støtte til kommuner for å definere et sykkelvegnett i større tettsteder.

Alle kommuner uansett størrelse kan søke, men det gis bare støtte én gang per kommune.

 

 For å kunne få støtte til å definere et sykkelvegnett, må kommunen ha:

  • inngått sykkelby/sykkelbygdavtale for større tettsteder/bygder
  • utarbeidet en sykkelstrategi med tilhørende handlingsplan. 

 

For mer informasjon og veiledning, ta kontakt med Kjerstin Spångberg.     


Publisert 9. februar 2018, oppdatert 16. februar 2018.