Reisepolicy

Reisepolicy skal være grunnstammen i klubbens deltakelse i TA VARE. Hver klubb eller skole som er med må utarbeide en reisepolicy som skal være utgangspunktet for arbeidet med trafikksikkerhet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det er viktig, ikke bare å utarbeide, men gjøre kjent og bruke reisepolicy når man skal ferdes i trafikken på vei til eller fra trening og konkurranser. Det er lurt at ikke bare utøverne og lagledere i klubben kjenner til reisepolicy, men også foreldre, søsken, tanter, onkler, besteforeldre og naboer som bidrar til å frakte ungdom til og fra trening. I tillegg bør voksne oppfordres til å gå foran med et godt eksempel.

Det er mange måter å skape innhold i en reisepolicy. Det beste er om klubbene tar utgangspunkt i hva de ser på som de største utfordringene. Er det mye kjøring, er utøverne mye på rulleski, er det farlig å gå eller sykle til trening? Har klubben arrangement / treninger med mye folk til stede som farter til og fra og skaper farlige situasjoner?

Reisepolicy bør ikke være for generell, men passe for klubben og den hverdagen den forholder seg til. Det kan være lurt å lage reisepolicy i samarbeid med utøverne og foreldre. Da får de både eierskap og føler mer forpliktelse, enn om den blir «tredd ned over hodet» deres.

 

Se eksempler på andre klubbers reisepolicy til høyre på siden.


Publisert 7. juni 2017, oppdatert 15. juni 2017.