Ulykkesstatistikk

Det har vært en kraftig reduksjon i trafikkulykker i Buskerud de siste ti årene. Likevel er det et alvorlig samfunnsproblem at så mange omkommer i trafikken.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Antall drepte og skadde hittil i 2017 

Måned Drepte Skadde
Januar 0 29
Februar 0    43   
Mars 0     34    
April  1  31
Mai 3  34 
Juni   0   17
Juli 0  37 
August 0 50
September  0  33
Oktober 1  33
November  1   39
Desember  1  35
Totalt 7 415

 

Tallene er hentet fra Statens vegvesens foreløpige rapport om trafikkulykker i Buskerud så langt i år. Tabellen oppdateres hver måned.

Med skadde menes alle personskader som er rapportert til politiet og Statens vegvesen. Tallene skiller ikke på skadegrad. Det tas forbehold om at tallene kan justeres. Endelige ulykkestall for fjoråret offentliggjøres i juni hvert år av statistisk sentralbyrå. 

 

 Trafikkulykker 2000 - 16

 

 


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 5. januar 2018.