Transportløyver

Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn må ha løyve. Under visse vilkår er også transport av varer løyvepliktig.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fra 01.01.2015 er Statens vegvesen løyvemyndighet for godstransport og persontransport med turvogn. Informasjon og søknadsskjema for disse løyvetypene. E-post adresse: transpo...@vegvesen.no.

Fra 01.01.2015 er fylkeskommunene løyvemyndighet for de behovsprøvde løyvene, - dvs. drosjeløyver, selskapsvognløyver og ruteløyver.

Se sentrale løyvebestemmelser.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 2. august 2016.