Søknad om drosjeløyve i Buskerud

Utfyllende opplysninger til søknad om drosjeløyve, samt søknadsskjema finner du i kolonnen til høyre.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Det er ledig ett bopelsdrosjeløyve med stasjonering Hvittingfoss. Søknadsfrist 19.07.2019.

Løyvet kan drives fra bopel. Drivegrunnlaget er betinget av at løyvehaver har avtale med drosjesentral i nedre Buskerud om utførelse av anbudstransport for det offentlige. Det er kun søkere med bopel i områdene Hvittingfoss eller Passebekk som vil bli vurdert.

Nødvendige vedlegg til søknad om drosjeløyve:

  • Politiattest
  • Skatteattest (skatt/mva)
  • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
  • Attest/bekreftelse fra bank på at nødvendig økonomisk garanti vil kunne gis
  • Dokumentasjon på tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner (se utfyllende informasjon)
  • Skjema A08 om inntekter og arbeidsforhold
  • Dokumentasjon på opparbeidet ansiennitet, ved oversikt fra sentral over utførte skift.

Utfyllende informasjon på samferdselsdepartementets hjemmesider

Attester fra politi, skatt/mva, garantist og konkursregisteret i Brønnøysund kan ikke være eldre enn tre måneder pr. søknadsfrist.


Publisert 5. juni 2012, oppdatert 21. juni 2019.