Drosjeløyver i nedre Buskerud

"Nedre Buskerud" er et geografisk avgrenset område hvor det er lagt til rette for konkurranse mellom drosjesentraler. Fra 15.09.16 består området av kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Kongsberg.

SØKNADER OM OVERGANG MELLOM DROSJESENTRALER

(endret tilslutningsplikt) TAS I MOT LØPENDE.  For søknader om overgang skal skjema i høyre kolonne benyttes ("Søknad om overgang til annen drosjesentral"). Det er ikke krav til vedlegg/dokumentasjon utover dette skjemaet.

 


 

LEDIGE DROSJELØYVER

Søknadsfrist  15.10.19. 

Det skal benyttes søknadsskjema i høyre kolonne > "Søknad om drosjeløyve i nedre Buskerud" Søknaden kan fylles ut på skjerm, men må sendes via epost eller utskrift (Se nedenfor).

Til søknaden skal det vedlegges:

  • Praksis fra drosjekjøring dokumentert ved elektronisk ansiennitetsbok / bekreftet oversikt over utførte skift
  • Politiattest
  • Skatteattest (skatt og mva)
  • Attest fra Konkursregisteret (Brønnøysundregistrene)

Det er viktig at alle vedlegg følger samlet til søknaden!

Skatteattest, politiattest og attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund kan ikke være eldre enn tre måneder pr. søknadsfristens utløp.

Søknad sendes: Buskerud fylkeskommune, Samferdselsavdelingen, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN.

Dersom det er ønskelig å sende søknad elektronisk kan eDialog benyttes. Se: http://www.bfk.no/Kontakt-oss1/Kontakt-oss/eDialog.


Publisert 5. juni 2012, oppdatert 15. august 2019.