Ringerike og Hole

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

NESTE SØKNADSFRIST: 15.09.19

Det er søknadsfrist hvert halvår, hhv. 15.03 og 15.09.

Søknadskjema i høyre kolonne skal benyttes. Sendes med nødvendige vedlegg pr. ordinær post.

Følgende skal vedlegges søknad om drosjeløyve:

  • Politiattest
  • Skatteattest (skatt/mva)
  • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
  • Attest/bekreftelse fra bank på at nødvendig økonomisk garanti vil kunne gis
  • Dokumentasjon på tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner
  • Dokumentasjon på opparbeidet ansiennitet hvis du er/har vært drosjesjåfør. Fortrinnsvis utskrift fra elektronisk ansiennitetsbok. 


Attester for vandel og økonomi kan ikke være eldre enn tre måneder ved søknadsfristens utløp.

Utfyllende informasjon på samferdselsdepartementets hjemmesider

Søknader som er ufullstendig utfylt, eller mangler nødvendige vedlegg, vil ikke bli tatt under behandling. Det er derfor viktig å bestille attester i god tid!


Publisert 20. juli 2016, oppdatert 14. mai 2019.