Her følger en oversikt over ulike tilskuddsordninger innenfor fylkeskommunens arbeidsområder:

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Idrett 
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Idrettsanlegg hvor det avholdes store mesterskap 1. februar og
1. september
Idrettsarrangement 1. februar og
1. september 
Spillemidler til idrettsanlegg 15. januar
Kultur
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Allmennkultur 1. februar
Festivaler 1. februar
KulturArvOpplevelser 4. juni 
Kulturarenaer 1. mai
Scenekunst 1. februar
Studieforbundenes kulturtiltak 15. februar
Regionale musikkorganisasjoner 1. februar
Kulturminnevern
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer 15. mars
KulturArvOpplevelser 4. juni 
Kulturminnetiltak for fredete bygninger og anlegg 1. november
Natur og friluftsliv
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Friluftsliv 1. februar
Turskiltprosjektet 15. februar
Viltformål  
Regional- og næringsutvikling
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Aktivitetsturisme i Buskerud  
Grønn vekst
Internasjonale forprosjektmidler i Buskerud  
Kompetanse i regionale næringsmiljøer  
KulturArvOpplevelser 4. juni 
Næringsutvikling i distriktskommuner  
Oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling  
Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud  
Rekruttering og kompetanseheving i landbruket  
Hurtigladestasjoner for elbiler  
Utviklingsstøtte til innovasjonsmiljøer i Buskerud  
Samferdsel
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Satsing på sykkelvegnett  
Frivillige trafikksikkerhetstiltak 1. november
Trafikksikkerhetstiltak i kommunene "Aksjon skolevei" 1. november
Ta vare 1. mars
Stipender og priser
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Beste entreprenørskapsskole 1. oktober
Bevaringsprisen 31. desember
Gründerpris 1. oktober
Trafikksikkerhetsprisen 31. desember
Utviklingsstipend idrett og fylkesidrettspris 1. oktober
Utviklingsstipend kultur og fylkeskulturpris 1. oktober
Årets fylkeskunstner 1. oktober
Årets idrettsanlegg 1. oktober
Årets lærebedrift 1. november
Årets lærling 1. november
Utdanning
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Samarbeid skole-arbeidsliv om fremtidens kompetanse 12. mars
Fagskoleutdanning i helse og sosialfag 15. mars
Publisert 19. april 2012, oppdatert 21. november 2018.