Her følger en oversikt over ulike tilskuddsordninger innenfor fylkeskommunens arbeidsområder:

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Idrett 
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Idrettsanlegg hvor det avholdes store mesterskap 1. februar og
1. september
Idrettsarrangement 1. februar og
1. september 
Spillemidler til idrettsanlegg 15. januar
Internasjonalt
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Støtte til forprosjekt internasjonale prosjektmuligheter 1. mai 
1. oktober
Kultur
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Allmennkultur 1. februar
Festivaler 1. februar
Scenekunst 1. februar
Kulturarenaer 1. mai
Regionale musikkorganisasjoner 1. februar
Den kulturelle spaserstokken 1. september
Studieforbundenes kulturtiltak 15. februar
Kulturminnevern
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Kulturminnetiltak - fredete bygninger og anlegg 1. november
Ikke-fredete kulturminner og kulturmiljøer 15. mars
Natur og friluftsliv
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Friluftsliv 1. februar
Turskiltprosjektet 15. februar
Viltformål  
Regional- og næringsutvikling
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Prosjekter og enkelttiltak av fylkesomfattende eller regional betydning (flere støtteordninger) Se den enkelte ordningen
Utviklings- og innovasjonsprosjekter 1. oktober
Reiseliv
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Markedsprogram for reiselivet  
Program for aktivitetsturisme i Buskerud
Samferdsel
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Trafikksikkerhetstiltak i kommunene "Aksjon skolevei" 1. november
Frivillige trafikksikkerhetstiltak 1. november
Stipender og priser
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Utviklingsstipend idrett og fylkesidrettspris 1. oktober
Utviklingsstipend kultur og fylkeskulturpris 1. oktober
Årets fylkeskunstner 1. oktober
Trafikksikkerhetsprisen 31. desember
Gründerpris 1. oktober
Årets idrettsanlegg 1. oktober
Årets lærling 1. november
Årets lærebedrift 1. november
Utdanning
Søke tilskudd til Søknadsfrist
Fagskoleutdanning i helse og sosialfag 15. mars
Publisert 19. april 2012, oppdatert 23. februar 2017.