Utviklingsstipend idrett og fylkesidrettspris

Fylkeskommunen ønsker å støtte talentfulle idrettsutøvere som representerer Buskerud, og deler årlig ut 150.000 kr til utøvere, som har etablert seg i toppen av sin idrett, nasjonalt eller internasjonalt, eller som har potensiale til å komme dit.

Summen er delt opp i to ulike stipendordninger. 

 

Utviklingsstipend for idrett

Det deles ut fem idrettsstipend av kr. 20.000,-.

Du kan søke stipend fra det året du fyller 15 år, til og med året du fyller 23 år.

Fyll ut søknadsskjemaet og send det til postm...@bfk.no sammen med bilder. 

Søknadsfrist 1. oktober.

 

Fylkesidrettspris

Ett stipend av kr. 50.000,-.

Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater, og følgende informasjon kreves:

  • Navn, alder, idrettslag og idrett som utøves
  • Meritter

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse vurderer i sin årlige behandling hvem som skal få prisen. 

Søknadsfrist
Frist for å sende inn forslag på kandidater er 1. oktober.

Begrunnede forslag merkes og sendes til: 
Buskerud fylkeskommune – Utviklingsavdelingen
Postboks 3563, 3007 Drammen

eller på e-post til postm...@bfk.no.

 


Publisert 19. desember 2012, oppdatert 19. desember 2012.