Aktivitetsturisme i Buskerud

Programsatsingen skal bidra til å gi bedre rammer for utvikling av aktivitets- og opplevelsesturisme i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud har naturgitte fortrinn for å kunne gjøre aktivitetsturisme og opplevelsesturisme til betydelige drivere innenfor reiselivet i fylket. I tilretteleggingen for opplevelses- og aktivitetsturisme er det sannsynlig at man kan ta ut høyere pris for et produkt dersom man utvikler tjenester som retter seg mot spesifikke segmenter i nasjonale og internasjonale markeder.

Les mer om ordningen og send søknad


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.