Grønn vekst

Programmet gir støtte til prosjekter og samarbeid som skal gi grønn vekst og verdiskaping i fylket.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Programmet skal bidra til etablering av prosjekter og aktivitet som påvirker kunnskapsbyggingen, identifiserer muligheter og hindringer, stimulerer entreprenørskap og utvikler markeder.

Les mer om ordningen og send søknad


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.