Kompetanse i regionale næringsmiljøer

Ordningen skal legge til rette for at Buskerud har næringsmiljøer med god tilgang til relevant kompetanse.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Målet med ordningen er å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljøer og til koblinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer for å møte kompetansebehovet i næringslivet.

Les mer om ordningen og send søknad


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.