Næringsutvikling i distriktskommuner

Hovedmålet med ordningen er å bidra til et omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i kommuner innenfor det definerte distriktspolitiske virkeområdet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Prosjektene skal være innenfor tema og satsingsområder i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Les mer om ordningen og send søknad

Løpende søknadsfrist.


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 22. februar 2019.