Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud

Det regionale innovasjonsprogrammet har to hovedformål: Å styrke næringslivets innovasjonsevne og konkurransekraft og å styrke innovasjonsevne og FoU-aktivitet i offentlig sektor i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 14. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.