Utviklingsstøtte til innovasjonsmiljøer i Buskerud

Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å skape innovativ og bærekraftig verdiskaping i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ordningen skal primært mobilisere til, og tilrettelegge for, innovasjonsfremmende tiltak og innovasjonsbasert næringsutvikling i regi av organiserte innovasjonsmiljøer.

Les mer om ordningen og send søknad

Løpende søknadsfrist.


Publisert 14. mars 2018, oppdatert 22. februar 2019.