Støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak om tildeling av midler etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Hvem kan søke?

Støtten kan gis til kommunene i Buskerud, se søknadskriterier. Kommunene kan søke om tilskudd til både fysiske og trafikantrettede tiltak, men tiltaket må gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø. 

Hvordan søke?

Søknad om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak i kommunene må sendes innen 1. november hvert år. Benytt eget søknadsskjema. Alle søkere får skriftlig svar etter første møte i FTU i slutten av januar.


Publisert 6. juni 2012, oppdatert 14. september 2017.