Årets lærebedrift

Prisen kan deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/lærekandidater.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lærebedriften eller medlemsbedriften i et opplæringskontor må ha adresse i Buskerud. 

Frist for å foreslå kandidater er 1. november.

For mer informasjon, se Årets lærebedrift i Buskerud - statutter og vurderingsskjema.


Publisert 13. oktober 2015, oppdatert 13. oktober 2015.