Årets lærling

Buskerud fylkeskommune ved fagopplæringsseksjonen kan hvert år dele ut en lærlingpris for en særdeles dyktig utført fag- eller svenneprøve.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Frist for innsending av forslag på kandidat til årets pris er 1. november. 

Forslag på kandidat som har avlagt fag- eller svenneprøve etter 1. november vil bli behandlet (og kandidat eventuelt nominert) påfølgende år. 


Publisert 19. desember 2012, oppdatert 20. mars 2013.