Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF (BFK Tannhelse) tilbyr gratis tannbehandling til barn og unge fra 0 til 18 år, psykisk utviklingshemmede og til eldre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie.