Priser på tannbehandling

I henhold til forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester skal alle som utfører tannbehandling ha prisoppslag på venteværelset over ytelser som tilbys.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com
Priser gjeldende fra 1.1.2017
 
Type behandlingStykkpris *)Timepris   

Undersøkelse utført av tannlege

590,- 1.775,-

Undersøkelse utført av tannpleier

590,- 1.110,-

Undersøkelse med 2 røntgenbilder

820,-  

Røntgen pr bilde

115,-  

Tannfarget fylling, liten

755,- 1.775,-

Tannfarget fylling, middels

1.225,- 1.775,-

Tannfarget fylling, stor

1.510,- 1.775,-

Bedøvelse

155,-  

Fjerning av tann

835,- 1.775,-

Forebyggende behandling (fluorbehandling,
rensing av bakteriebelegg og tannstein)
Utført av tannlege

  1.775,-

Forebyggende behandling (fluorbehandling,
rensing av bakteriebelegg og tannstein)
Utført av tannpleier

  1.110,-

Krone **)

3.960,-

Protese (helprotese en kjeve) **)

5.015,-

 

*) Stykkpris: Pris ved ”normal” vanskelighetsgrad.    
**) For kroner og proteser kommer utgiftene til tanntekniker i tillegg.


Hvis du vil sammenligne med andre tilbud kan du se på hvakostertannlegen.no .


Publisert 30. april 2012, oppdatert 13. januar 2017.