Hole tannklinikk

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Postadresse: Postboks 3, 3529 Røyse
Besøksadresse: Vik Torg, 2. etg. 3530 Røyse
Telefon: 32 15 91 60
E-post: hole...@bfk.no 

 

Åpningstider

Mandag - fredag kl 0800 - kl 1500

Akutthjelp utenom arbeidstid for våre faste pasienter

Omar Farooq Dar, tlf 92 60 28 64

 

Finn ansatte


Publisert 22. januar 2013, oppdatert 1. juni 2017.