UngInvest AIB

UngInvest AIB er et styrkebasert og praksisnært læringssted for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

UngInvest jobber med et styrkebasert tenkesett. Tenkesettet heter Appreciative Inquiry (AI) og bygger på positiv psykologi.

I løpet av et skoleår er 170 -180 ungdommer i UngInvest og det er kontinuerlig inntak.

UngInvest har flere verkstedstilbud: Trearbeid, mekaniske fag, kantine- og catering, media, salg, service og design og håndverk. I tillegg gis det tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk, data og samfunnsfag.  

Se mer informasjon på UngInvest AIB sin nettside.


Publisert 12. august 2015, oppdatert 7. august 2017.