Fagbrevutdeling i Drammen

550 kandidater ble invitert til utdelingen i Filadelfia sine lokaler i Drammen torsdag 15. november.

Med så mange inviterte, ble det holdt 2 fagbrevutdelinger på samme kveld. Den første utdelingen kl. 17.30 og den andre kl. 19.30.

260 fagarbeidere møtte opp for å motta fagbrev i 50 forskjellige lærefag. Flest fagbrev ble delt ut i helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, elektrikerfaget, salgsfaget og yrkessjåførfaget.

Det ble for første gang i Buskerud delt ut fagbrev i portørfaget og landbruksfaget.

Programmet var nokså likt på begge utdelingene. Elever fra musikklinja på St. Hallvard underholdt med sang, og Drammen Jern musikkorps spilte for oss gjennom hele kvelden. Olav Fjeldheim Horne, leder fagopplæringsseksjonen, stod for selv utdelingen av fagbrevene. Hilsningstalen til de nye fagarbeiderne ble på første utdelingen holdt av Lars Arntzen fra Drammen kommune. Rune Kjølstad fra Næringsforeningen i Drammensregionen holdt hilsningstalen på den andre utdelingen.

Det ble en flott kveld, og vi gratulerer alle våre nye fagarbeidere.


Publisert 16. november 2018, oppdatert 16. november 2018.