Forslag til "Årets lærebedrift" 2019

Prisen deles ut til en selvstendig lærebedrift eller en medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger eller lærekandidater.

Frist til å foreslå bedrifter er 4. oktober. Forslag på bedrifter som kommer inn etter denne fristen, vil bli behandlet i etterkant og eventuelt nominert påfølgende kalenderår.

Lærebedriften eller medlemsbedriften i et opplæringskontor må ha addresse i Buskerud. Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune og Opplæringskontor som har medlemsbedrifter i Buskerud fylke har forslagsrett på kandidater til prisen.

Fagopplæringsseksjonen vuderer de inkomne forslag, og foreslår hvem som skal nomineres til prisen "Årets lærebedrift".


Publisert 23. august 2019, oppdatert 23. august 2019.