Forslag til "Årets lærling 2017"

Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune deler hvert år ut en lærlingpris for en særdeles dyktig utført fag- eller svenneprøve, eller til en lærling som kan vise en særdeles god utvikling og gjennomført lærlingperiode.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lærlingprisen skal være en påskjønnelse til lærlinger som gjør seg ekstra bemerket med sin faglige dyktighet.

Frist for innsending av forslag på kandidat til årets pris er 3. november. Forslag på kandidat som har avlagt fag- eller svenneprøve etter 1. november, tas med i vurdering påfølgende år.

Prøvenemndene i Buskerud fylke har forslagsrett på kandidater til prisen. Det er gjennomføringen av den praktiske prøven som er grunnlaget for prøvenemndas vurdering av en kandidat.

Lærebedriftene i Buskerud fylke har også forslagsrett på kandidater til prisen. Det er gjennomføringen av lærlingtiden som er grunnlaget for vurderingen av kandidaten.

Fagopplæringsseksjonen vurderer de inkomne forslag og foreslår hvem som skal nomineres til prisen "Årets lærling".


Publisert 1. november 2017, oppdatert 1. november 2017.