Kvalitet i fagopplæringen

Utdanningsdirektoratet har laget en modell som viser kvalitet i fagopplæringen.

Utdanningsdirektoratet har laget en modell som viser: Kvalitet i fagopplæringen. Modellen fremstår som en veileder utformet som et kvalitetshjul m/fasene Gjennomføring, Vurdering, Oppfølging, Mål og Planer, Resultater i tillegg til at den tar for seg involverte aktører med ansvar for kvalitet i fagopplæringen, de nasjonale myndigheter, fylkeskommune, lærebedrift/opplæringskontor m/faglig leder/instruktør samt skole m/skoleleder/lærer.  Den er bygget opp med kortfattet informasjon, forklaring og veiledning i tillegg til linker til relevante  verktøy, tall-/forskning og regelverk.

Modellen/veilederen er et ledd i utviklingen av et nasjonalt Kvalitetsvurderingssystemet for fag- og yrkesopplæringen. Et systemet bygd opp for å vurdere og forbedre kvaliteten på opplæringen i skole og i lærebedrift og med mål om at systematisk arbeid med kvalitet (kvalitetsvurdering - en del av kvalitetsutviklingen) skal bidra til at elever og lærlinger får relevant fag- og yrkesopplæring i ett godt læringsmiljø slik at flest mulig gjennomfører.


Publisert 6. november 2013, oppdatert 18. mars 2015.