Siste nytt om Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- eller svennebrev for voksne som er i arbeid.

Fagbrev på jobb ble vedtatt i Stortinget 24. mai. Dette er en ny ordning for å få flere ufaglærte arbeidstakere til å ta fag- eller svennebrev.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. De har noe, men allsidig praksis i faget, og trenger veiledning og opplæring før de kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Dette er en ordning som har elementer fra praksiskandidatordningen og lærlingordningen. Kandidatene skal være i jobb, og de skal ha full lønn i hele læretiden.

Det blir mulig å tegne kontrakt for fagbrev på jobb i midten av mars 2019. Dette er på grunn av tekniske årsaker. Det vil ikke være mulig å opprette kontrakter før.

 

Du må være i et arbeidsforhold

Du må ha jobbet ett år i full stilling for å kunne tegne kontrakt for fagbrev på jobb. For de som jobber deltid, må den samlede praksisen være ett år. 80% stillingsbrøk kan godkjennes som heltidsstilling.

Praksisen må være allsidig og innen det faget du skal få opplæring i.

 

Læretid på kontrakten

Det er lengden på lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før fag- eller svenneprøven. For de fleste fag vil det være 4 år.

  • Kandidaten må ha jobbet minimum ett år med allsidig praksis i faget i heltidsstilling
  • For kandidater som ikke har heltidsstilling, må den samlede praksisen regnes om til 100% stilling
  • En stillingsbrøk på 80% godkjennes som heltid. Kandidatene må ha opparbeidet seg allsidig praksis.

Når det tegnes kontrakt skal året med praksis trekkes fra læretiden, også for eventuell realkompetanse.

Minimum kontraktstid er ett år.

Se forskrift til Opplæringslova § 3-55

 

Krav til stillingsprosent

Fagbrev på jobb er et opplæringsløp. Det er viktig at det er kontinuitet i opplæringen. Det vil derfor være et krav om stillingsprosent i kontrakten. I hovedsak skal det være en fulltidsstilling. 80% stilling blir godtatt. I særskilte tilfeller kan vi godkjenne en stillingsprosent på 50%.

 

Personlig opplæringsplan

  • Kandidatene skal få vurdert kompetansen sin, for å avklare hvor mye opplæring de trenger og hvor lang læretid de skal ha
  • Kandidatene for fagbrev på jobb skal ha opplæring i Vg3 læreplanen, men med utgangspunkt i hva de trenger trening i
  • Målene som står igjen blir den personlige opplæringsplanen til kandidaten
  • Det skal utarbeides en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i den personlige opplæringsplanen

 

Krav til teorieksamen

Du må gå opp til og bestå en fem timers sentralt gitt eksamen på Vg3 nivå før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøven. Dette er den samme eksamen som praksiskandidatene må bestå før de kan melde seg opp til fag- eller svenneprøven. Her finner du en oversikt over de mest brukte eksamenskodene.

Bedriften er ansvarlig for å se til at du melder deg opp til eksamen. Dette gjør du via Privatistweb.

Her finner en oversikt over tidligere gitte eksamener

Utgangspunktet er at kravet for et fag- eller svennebrev skal være det samme for alle som får samme dokumentasjon.

Det er ikke et krav til fellesfag for kandidater for fagbrev på jobb. Fellesfag er norsk, matte, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving.

 

Krav til bedriften

  • Bedriftene blir lærebedrifter på lik linje med bedrifter som blir godkjent for å ta inn lærlinger.
  • Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriftene.

Les mer om det å bli lærebedrift.

  • Kandidatene får mange av de samme rettighetene og pliktene som lærlinger, praksisbrevlærlinger og lærekandidater.

 

Tilskudd


Publisert 12. desember 2018, oppdatert 12. desember 2018.