Fagbrev på jobb

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- eller svennebrev for voksne som er i arbeid.

Fagbrev på jobb ble vedtatt av Stortinget 24. mai 2018. Dette er en ny ordning for å få flere utfaglærte arbeidstakere til å ta fag- eller svennebrev.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. De har noe, men allsidig praksis i faget, og trenger veiledning og opplæring før de kan gå opp til fag- eller svenneprøven.

Dette er en ordning som har elementer fra praksiskandidatordningen og lærlingordningen. Kandidatene skal være i jobb, og de skal ha full lønn i hele læretiden.

Det er bedriftene som skal sende inn skjemaet sammen med vurdering av kompetansen for kandidatene til fagbrev på jobb.

 


Publisert 12. desember 2018, oppdatert 26. mars 2019.