Vurdering av kompetanse

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lærebedriften skal vurdere kompetansen til kandidaten for å avklare hvor mye opplæring kandidaten trenger og hvor lang læretiden skal være. Dette gjøres med en realkompetanse.

Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en kandidat har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Bruk læreplanen for faget for å sjekke ut hva kandidaten kan og hva som må til for å nå fag- eller svennebrev i faget. Vurderingen sendes inn sammen med skjemaet fagbrev på jobb.

 

Service og samferdsel

Salgsfaget

IKT- og servicefaget

Logistikkfaget

Kontor- og administrasjonfaget

Reiselivsfaget

Resepsjonsfaget

Sikkerhetsfaget

 

Helse- og oppvekst

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Helsearbeiderfaget


Publisert 15. mars 2019, oppdatert 3. april 2019.