Kontaktpersoner fagopplæring

Oversikt over kontaktpersoner og ansvarsområder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Olav F. Horne
Leder fagopplæringsseksjonen.
Internasjonalisering.

Tlf: 32 80 87 39
E-post: olav....@bfk.no 

Bodil Onsaker Berg                           Spesialrådgiver fagopplæring - utviklingsarbeid knyttet til oppfølging av St. meld. 20, kunnskapsskolen og yrkesopplæringsnemnda.

Tlf: 32 80 86 46
E-post: bodil...@bfk.no

Mariann Gustavsen
Formidlingsleder.                                         Redaktør for facebook siden "Lærling i Buskerud".

Tlf: 32 80 87 42
E-post: mariann.g...@bfk.no / formi...@bfk.no

Solveig Skorta
Administrasjon av fag- og svenneprøve. Ansvar for fag-/svennebrevutdeling. Godkjenning av lærekontrakter. Bekrefte lånesøknader fra Lånekassa. Ansvar for utstedelse av vitnemål.

Tlf: 32 80 87 54
E-post: solveig...@bfk.no

Lisbeth Paulsen
Formidling av søkere til læreplass. Opprettelse av lærekontrakter.

Tlf: 32 80 87 38
E-post: lisbeth....@bfk.no / formi...@bfk.no

Trude Fagerheim
Administrasjon av fag- og svenneprøve. Ansvar for fag-/svennebrevutdeling. Ansvar for oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøver. Godkjenning av lærekontrakter. Bekrefte lånesøknader fra Lånekassa. Hovedansvar for klagesaker fag-/svenneprøver. Kontaktperson for Bedrifts-web.

Tlf: 32 80 87 53
E-post: trude.fa...@bfk.no

Ingjerd Jakobsen
Ansvar for bedriftsregistrering i VIGO-opplæring. Ansvar for oppmelding til fag-/svenneprøve og kompetanseprøver.

Tlf: 32 80 87 50
E-post: ingjerd....@bfk.no / formi...@bfk.no

Heidi Kongsjorden                          Formidling av søkere til læreplass. Opprettelse av lærekontrakter. Redaktør nettsider og facebook.

Tlf: 32 80 85 58
E-post: heidi.kon...@bfk.no

Arne Hvinden
Fagansvar for Elektrofag og Service- og samferdsel. Regionansvar i Ringerike og Hole. Godkjenne oppmelding for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeider. Rekruttering av nye lærebedrifter. Stedfortreder for seksjonsleder. Kontaktperson for blir.no (bedrifter).

Tlf: 32 80 86 17
E-post: arne.h...@bfk.no

Svein Helge Nygard
Fagansvar for lærefagene fra Restaurant- og matfag. Regionansvar i Drammen. Ansvar for tilskudd, ekstraordinært tilskudd. Skoleopplæring for lærlinger. Systemansvarlig VIGO-opplæring. Ansvar for oppnevning prøvenemnder og kvalitetssystemet for fagopplæring. Rapportering.

Tlf: 32 80 86 28
E-post: svein....@bfk.no

Bjørg Skår 
Fagansvar for lærefagene i Helse- og oppvekstfag i Røyken, Hurum, Nedre- og Øvre Eiker, Modum, Sigdal, Kongsberg og Numedal. Ansvar for lærekandidatordningen i samme region. Kontaktperson voksenopplæring.

Tlf: 32 80 87 52
E-post: bjorg...@bfk.no

Leif Christian Andersen
Fagansvar for lærefagene fra Naturbruk og Bygg- og anleggsteknikk. Regionansvar i Hurum, Røyken, Lier, Nedre- og Øvre Eiker, Modum, Krødsherad og Sigdal.

Tlf: 32 80 87 34
E-post: leif-christi...@bfk.no

Liv B. Kristensen
Fagansvar for lærefagene i Helse- og oppvekstfag i Drammen, Lier, Krødsherad, Ringerike og Hallingdal.  Ansvar for lærekandidatordningen i samme region. Fagansvar for Institusjonskokkfaget og Aktivitørfaget.

Tlf: 32 80 87 56
E-post: liv.kri...@bfk.no

Anne Aasen
Fagansvar for lærefagene fra Teknikk og industriell produksjon og Design og håndverk. Regionansvar i Hemsedal, Ål, Gol, Nes, Flå, Hol, Nore- og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg.

Tlf: 32 80 87 48
E-post: anne....@bfk.no

Ingunn Ek Pedersen
Kompetanseutvikling, kurs- og instruktøropplæring. Kontaktperson yrkesfaglige nettverk. Prosjekt hospitering.

Tlf: 32 80 88 29
E-post: ingunn.p...@bfk.no

 

Tonje Eriksen 
Fagansvar for lærefagene i Service og samferdsel. Regionansvar i Drammen. Godkjenne oppmelding for praksiskandidater i helsefag. Ansvar for utstedelse av vitnemål.

Tlf: 32 80 87 91                                           E-post: tonje.e...@bfk.no

Grete Echholt Holm
Regnskap for hele utdanningsavdelingen. Honorering av prøvenemnder

Tlf: 32 80 86 37
E-post: grete-ech...@bfk.no

 

Publisert 29. januar 2013, oppdatert 15. mars 2017.