Instruktørens ABC

Kurs for deg som er, eller skal være instruktør for lærling eller lærekandidat.

Kurset gir en innføring i lærlingarbeidet gjennom teori og praktiske øvelser. En tar utgangspunkt i den erfaringen og innsikten deltakerne har fra før. Deltakerne skal gjennom kurset skaffe seg ny kompetanse i opplæringsarbeidet i egen bedrift. 

Temaer som blir tatt opp

Mottak og introduksjon av lærling, rettigheter og plikter for bedrift og lærling, planlegging og kvalitetssikring av opplæringen, læreplanen, instruksjon/veiledning, vurdering og dokumentasjon

Tidspunkt

  • 9. oktober 2019 kl. 0900 til kl.1530 på Scandic Ambassadeur hotell, Drammen

Kontaktperson

Ingunn Ek Pedersen, tlf: 32 80 88 29 / 98 08 86 33, e-post: ingunn.ek...@bfk.no

 

Påmeldingsskjema

Navn
Arbeidssted
Adresse arbeidssted
Postnummer
Poststed
Telefonnr arbeidssted
E-postadresse
Lærefag
Velg type kurs  
Kursdato (DD/MM/ÅÅÅÅ)
Har bedriften lærling eller lærekandidat i dag?
Hvilken rolle har du?

  
 

Publisert 12. juli 2012, oppdatert 19. august 2019.