Lærlingbevis, stipend og lån

Informasjon om bestilling av lærlingbevis og stipend og lån fra Lånekassen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lærlingbevis

Lærlinger som har godkjent lærekontrakt i Buskerud kan henvende seg til fagopplæringsseksjonen for å bestille lærlingbevis. Som lærling kan du få rabatter på kollektivreiser i Buskerud.

Lån og stipend fra Lånekassen 

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend for lærlinger på Lånekassens nettsider.


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 26. september 2016.