Praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som tar sikte på fag- eller svennebrev uten å være elev eller lærling.

Blomsterdekoratør

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag. Opplæringslova § 3-5 og forskriftene til opplæringslova, gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget. Læreplanens mål er lagt til grunn for kravet om praksis i alle fag.

Publisert 30. april 2012, oppdatert 11. januar 2019.