Oppmelding til obligatorisk Vg3 eksamen

Før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve, må du ha bestått en egen teorieksamen i faget ditt.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Oppmelding foregår på Privatistweb.no. Den er åpen to ganger i året.

Våreksamen: oppmelding fra 15 januar til og med 1 februar.                                        Høsteksamen: oppmelding fra 24 august til og med 15 september.

Eksamensperioden om våren er fra april - juni, og på høsten november - desember. Du får nærmere informasjon om dato for faget ditt når du melder deg opp på Privatistweb.no. Se eksamensplanen på udir.no for fagkoder og fagnavn.

Les mer under Oppmelding til eksamen.

Eksempler på eksamensoppgaver ligger på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.


Publisert 9. desember 2015, oppdatert 16. august 2017.