Hvordan melde seg opp til fag- eller svenneprøve?

Praksiskandidater melder seg opp til fag- eller svenneprøve i det fylket man har folkeregistret adresse.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Slik melder du deg opp til fag- eller svenneprøven:

  • Du melder deg opp ved å fylle ut og signere første siden i meldingsskjema. Vær nøye og tydelig med utfyllingen. Begge sidene i meldingsskjema sendes til Buskerud fylkeskommune v/Fagopplæring, Postboks 3563, 3007 Drammen.
  • Før innsending av meldingsskjema, må prøveavgiften være innbetalt. Saksbehandlingen til fag- eller svenneprøven går raskere, hvis du legger ved kopi av betalt faktura eller kvittering fra nettbank.
  • Eksamensresultater fra obligatorisk Vg3 eksamen, og eventuelt kopi av kompetansebeviset fra Vg1 og Vg2 som er relevant for faget, må legges ved meldingsskjema. 
  • Attester/bekreftelse fra arbeidsgivere skal si noe om arbeidssted, stillingsstørrelse, arbeidsoppgaver og tid for arbeidsforholdet. Timelister og lønnsslipper godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon.
  • Arbeidsgiver skal også bekrefte at du har kunnskap og praksis i samsvar med kompetansemålene i læreplanen. Det er viktig at arbeidsgiver signerer attestene. Bruk attesterte kopier som vedlegg til meldingsskjema, ikke send originaler.
  • Vi ber om at du fyller ut vedlegg til meldingsskjema i fagene:  barne- og ungdomsarbeiderfagethelsefagarbeiderfaget, ambulansefaget og portørfaget.

Meldingsskjema med mangelfull dokumentasjon returneres.

Fagopplæringsseksjonen godkjenner meldingen og oversender den til prøvenemnda. Det kan ta inntil 6 mnd. fra du sender inn meldingsskjema, til prøven gjennomføres.

Du får brev fra fagopplæringsseksjonen dersom du ikke har nok praksis, eller ikke har godkjent obligatorisk Vg3 eksamen. Ta vare på brevet. Det skal legges ved neste gang du melder deg opp og sender inn meldingsskjema.

Se fag- eller svenneprøve for mer informasjon om gjennomføring, sluttdokumentasjon og særskilt tilrettelegging ved fag- eller svenneprøve.


Publisert 30. november 2015, oppdatert 21. august 2017.