Prøvenemnd

Prøvenemndsdeltakelse er et verv. Prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommunen for å sluttvurdere fag-/svenne- eller kompetanseprøver for en periode på fire år.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elektroelev

Medlemmer for perioden 2016 - 2019
Høsten 2015 ble sammensetningen av prøvenemndene for den neste fireårs perioden klar. Nemndene er satt sammen etter tilbakemeldinger fra sittende prøvenemndsmedlemmer, innspill og forslag fra partene i arbeidslivet (NHO og LO) og forslag fra virksomheter og enkeltindivider i Buskerud. Fylkeskommunen kan også oppnevne medlemmer.

I dag er det 405 prøvenemndsmedlemmer i 72 ulike fag i Buskerud.

Her er oversikt over prøvenemndene.

 

 


Publisert 4. februar 2016, oppdatert 3. desember 2018.