Skal du søke videregående opplæring?

Her finner du informasjonen du trenger hvis du skal søke skoleplass eller læreplass.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Søknad til videregående opplæring i skole og bedrift finnes på vigo.no, som er tilgjengelig for søking fra midten av januar.

Publisert 29. november 2012, oppdatert 11. januar 2018.