Regional plan for kunnskapssamfunnet

Fylkestinget vedtok regional plan for kunnskapssamfunnet 4. februar 2016. Samtidig vedtok fylkestinget planens handlingsprogram for 2016. Arbeidet med handlingsprogrammet for 2016 starter opp våren 2016.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 27. mars 2014, oppdatert 21. mai 2019.