Opplæring i institusjon

Fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæring for barn og ungdom i barnevern- og helseinstitusjoner og grunnskole og videregående opplæring for innsatte i fengslene i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 12. august 2015, oppdatert 13. august 2015.