Digital eksamen

Det er digital innlevering i alle fag med skriftlig eksamen.

Privatister og praksiskandidater leverer skriftlig eksamen digitalt, dvs sender den over nett, via PGS. 

Du får informasjon om rutiner for dette på eksamensdagen. Det forutsetter at du har med egen PC.

Rutiner for digital eksamen kan være ulik på de ulike privatistskolene i fylket. Kontakt din privatistskole dersom du har spørsmål.

Det vil fremdeles være mulig å levere besvarelsen håndskrevet eller utskrift fra skriver. Besvarlsen blir levert digitalt i etterkant av eksamen. Fag som har todelt eksamen skal del 1 uten hjelpemidler leveres håndskrevet.

 Les mer angående bruk av PC som hjelpemiddel her.
Publisert 12. august 2014, oppdatert 16. mai 2019.

blog comments powered by Disqus