Nettadresser tilgjengelig under skriftlig sentralt gitt eksamen

Fra våren 2017 er det mulig å bruke utvalgte nettadresser til sentralt gitt skriftlig eksamen for privatister. Det gjelder ikke for lokalt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utdanningsdirektoratet har bestemt at fylkeskommunen skal legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt skriftlig eksamen fra vår 2017.

Nettadresser som er tilgjengelig under eksamen finner du på høyre side.

Internett er sperret i eksamenslokalet, men de utvalgte nettadressene er tilgjengelig under eksamen.

Du kan nå sjekke ut hvilke linker som er til nytt for deg under eksamen.

Det kan være en fordel å lagre nettadressene lokalt på din PC.

Åpent internett til eksamen i utvalgte fag - fra våren 2018


Publisert 9. mai 2017, oppdatert 29. august 2017.