Kunngjøring av karakterer og klage på karakterer

Kunngjøring av karakterer

Eksamenskarakterene for privatister legges ut på www.privatistweb.no.

Resultatene fra våreksamen legges ut ca. 20.-21. juni.

Resultatene fra høsteksamen legges ut  ca.6.-7. januar. 

Hvis du ikke finner karakterene dine på privatistweb i løpet av de nevnte periodene, må du kontakte privatistskolen

Vurdering med karakter

Karakterer i fag

Utdrag fra Forskrift til Opplæringslova § 3-4 Karakterar i fag mv:

Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:

  • karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
  • karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
  • karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 
  • karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
  • karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
  • karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 

I vidaregåande opplæring svarer bestått til karakterane 2 til 6.

Kompetansebevis og vitnemål

På visse vilkår kan du få utstedt kompetansebevis eller vitnemål som inneholder de fagene du har tatt eksamen i.

Opplysninger om dokumentasjon

Klage

En eksamenskarakter er et enkeltvedtak som du kan klage på hvis du mener karakteren er urimelig. Du klager ved å fylle ut og sende inn klageskjema, og klagefristen er 10 dager fra du fikk beskjed om eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.  

Opplysninger om klageadgang og klageskjema


Publisert 11. juni 2012, oppdatert 17. desember 2018.