Oppmelding til eksamen

Som privatist, praksiskandidat eller lærling, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen i riktig fag.

Du melder deg til eksamen på Privatistportalen for Viken fylkeskommune. 

 

Oppmeldingsperiode for privatister/praksiskandidater

Våreksamen: 15. januar- 1. februar
Høsteksamen: 1. september - 15. september

Eksamensperioden om våren er april – juni, om høsten november – desember.  

 

Eksamensplaner


Eksamenssteder for privatister

 Drammensregionen
Gjelder for privatister bosatt i Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker.

  • Fag fra studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: Drammen vgs  tlf 32 89 89 10 kl 09.30- 11.30privatist....@viken.no
  • Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Åssiden vgs

Kongsbergregionen
Gjelder for privatister bosatt i Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Øvre Eiker.

Ringeriksregionen
Gjelder for privatister bosatt i Hole, Krødsherad, Modum, Ringerike Sigdal.

  • Fag fra studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: Ringerike vgs
  • Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Hønefoss vgs

Hallingdalsregionen 
Gjelder for privatister bosatt i følgende kommuner: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål.

  • Fag fra studiespesialiserende og studieforberedende utdanningsprogram: Gol vgs
  • Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram: Ål vgs

 

Eksamenssteder for praksiskandidater/lærlinger

 Det er fire privatistskoler i Buskerud som tilbyr eksamen i tverrfaglig skriftlig eksamen for praksiskandidater/lærlinger. Det er Åssiden vgs, Kongsberg vgs, Hønefoss vgs og Ål vgs. Fagene er fordelt på disse fire privatistskolene. Du må velge den privatistskolen nærmest din bostedsadresse som tilbyr eksamen i det faget du skal velge.

 

Eksamensavgift (fastsettes i Statsbudsjettet) for 2020

Kr 1150,- hvis du ikke har tatt faget før eller har karakteren 1
Kr 2302,- hvis du har bestått faget før (karakteren 2 eller bedre)

For fag som har både skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk eksamen betales 2 avgifter. Avgiften betaler du på privatistweb når du har valgt fag.

 

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Privatister kan søke om særskilt tilrettelegging av eksamen, på visse vilkår.

  


Publisert 11. juni 2012, oppdatert 17. august 2020.