Muntlig-praktisk eksamen

Muntlig-praktisk eksamen

Eksamen foregår normalt på ettermiddagstid. Ved muntlig eller muntlig-praktisk eksamen skal du:

  • møte på oppgitt eksamenssted til angitt tidspunkt 
  • ha med skrivesaker og tillatte hjelpemidler

Alle som skal ha eksamen møter til samme tidspunkt og vil deretter bli kalt inn til eksaminasjon etter tur. Det betyr at det vil være ventetid, og det kan være en fordel å ha med mat og drikke.Dere får anvist et venterom på eksamensstedet. Når eksaminasjonen  er ferdig vil du få opplyst karakteren. For muntlig-praktisk eksamen tar eksaminasjonen inntil 45 minutter. I tillegg til at du skal gjøre rede for det emnet du har arbeidet med i forberedelsestiden, vil du få spørsmål fra øvrige deler av læreplanen. Du  skal også utføre eller beskrive forsøk eller øvelser.
Alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsen, også PC, men ikke Internett og annet verktøy som tillater kommunikasjon. Til eksaminasjonen får du ta med deg ett ark med notater du har laget under forberedelsen. Notatarket skal ha skolens stempel..

På høyre side finner du beskrivelser av hvordan eksamen gjennomføres i en del fag.


Publisert 28. april 2016, oppdatert 1. februar 2019.